Uw idee

en rechten helpen wij beschermen, zodat deze veilig kunnen groeien en u de vruchten er van kunt plukken! 

INTELLECTUELE RECHTEN

Het vastleggen en goed beschermen van uw intellectuele rechten is belangrijk, maar daar houdt het niet op. Effectief optreden tegen inbreuken op uw rechten is minstens zo belangrijk. Daarnaast kunnen wij u helpen bij de exploitatie van rechten.

Vaak komt het daarbij aan op het leveren van bewijs. Als de rechten niet goed of niet tijdig zijn vastgelegd, zal het lastiger worden om aan te tonen dat er inbreuk op wordt gemaakt.

Als u de rechten goed heeft vastgelegd, wilt u daar waarschijnlijk ook wat mee. Of het nu gaat om bescherming voor uw eigen activiteiten of het te gelde maken van die rechten, deze exploiteren, ook hierbij kunnen wij u van dienst zijn. Het is daarbij belangrijk om goed vast te leggen waarvoor u precies toestemming verleent.

U kunt bij ons terecht voor zaken en advies op het gebied van: auteursrecht, merkenrecht, modelrecht, handelsnaamrecht, domeinnamen, portretrecht, beeldrecht, exploitatie en licenties van rechten, franchise, slaafse nabootsing, onrechtmatig handelen, naburige rechten, verkoop en distributie.