VASTGOED

Uw juridische belangen in vastgoed kunnen wij behartigen met advies en waar nodig met een procedure. Wij verrichten werkzaamheden op onder andere de volgende terreinen:

(civiel) bouwrecht, huurrecht bedrijfsruimte (kantoren of winkelruimte), ruimtelijke ordening,  juridische begeleiding bij projecten en ontwikkelingen, arbitrage procedures, het opstellen of beoordelen van contracten, het sluiten van een koopovereenkomst of aannemingsovereenkomst.

Bouwrecht betreft veelal geschillen over aanneming van werk of aanbestedingen. Is het werk volgens de gestelde eisen uitgevoerd? Is er schade ontstaan of moet er hersteld worden. Is er een geschil over het meer- en minderwerk? Is de aanbestedingsprocedure op de juiste wijze verlopen? Wordt er correct betaald? Kijk voor meer informatie op de pagina "bouwrecht".

Bij huurrecht bedrijfsruimte komen vaak onderwerpen aan de orde die te maken hebben met: 
betaling van de huurprijs, de hoogte van de huur, de duur van het contract, afkoop, de aard van het gehuurde, gebreken, oplveringsproblemen, renovatie of ontwikkeling van het object, indeplaatsstelling, contractsovername. Dit is geen uitputtende opsomming.

Ruimtelijke ordening gaat onder andere over onderwerpen die te maken hebben met de bestemming van het object en/of, veranderingen in het gemeentelijk of provinciaal regime.