BOUWRECHT

In dit specialistische rechtsgebied staan wij clienten bij aan beide kanten van het spectrum. Zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers kunnen wij gedegen advies geven. Het liefst natuurlijk in een redelijk vroeg stadium, zodat eventueel kan worden bijgestuurd. Daarnaast spelen wij vaak een rol in de fase dat er wel sprake is van een conflict, maar dat dit nog valt op te lossen zonder dat geprocedeerd hoeft te worden. Mocht het toch op een procedure aankomen, dan staan wij u ook graag bij. Of dat nu bij de rechtbank is, of bij de Raad van arbitrage voor de Bouw.

Vaak voorkomende geschillen gaan over:

niet (tijdig) betalen/leveren, gebreken, discussie over kwaliteit, geschillen over meer-/minderwerk, overschrijding van het budget/stelposten, de (tijdige) oplevering, voortgang in het werk, schade(s), garantie, de bestemming, grensoverschrijding, gunning, ontbinding of beeindiging van het contract, te kort schieten in de nakoming door een partij in het algemeen etc.