CONTRACTEN

Iedereen kan een contract opstellen, maar de vraag is of een dergelijk contract dan wel solide in elkaar steekt. Heeft u er nog wat aan als de samenwerking mis dreigt te lopen?

Het opstellen van een goed contract is vakwerk. Dat geldt ook voor het beoordelen en aanpassen van een contract. Als u zich deskundig laat bijstaan door onze advocaten voorkomt u problemen, hebben partijen meer houvast bij de uitvoering van het contract en vormt het contract een solide basis als er toch discussie ontstaat.

Wat moet er in een overeenkomst worden opgenomen ?

In de eerste plaats is het belangrijk om de partijen correct in het contract te vermelden. Daar gaat het regelmatig al mis (zien wij). Ook is het raadzaam de aanloop naar de contractvorming goed te beschrijven (considerans), de gemaakte afspraken helder weer te geven, een regeling op te nemen voor het geval een partij zich niet aan een afspraak houdt (met eventuele boeteclausules), wat partijen zullen doen als de samenwerking niet meer soepel verloopt, of er (geoorloofde) concurrentiebeperkingen zijn en op welke wijze geschillen worden beslecht, welke instantie daarbij wordt ingeschakeld.

Er zijn natuurlijk nog veel meer onderwerpen die in een contract kunnen worden opgenomen, maar deze voorbeelden geven u een idee wat er bij een goed contract komt kijken. Het is ook zeer belangrijk dat een contract in heldere taal wordt geschreven en dat de tekst zo min mogelijk ruimte voor meerdere vormen van uitleg biedt, tenzij het natuurlijk de bedoeling is om een vage tekst op te nemen. Dit laatste is echter meestal geen goed idee.

Soorten contracten:

U kunt bij ons advocatenkantoor terecht voor veel soorten contracten, zoals bijvoorbeeld (niet uitputtend en in willekeurige volgorde):

 • Koop-/Verkoopovereenkomst
 • Huurovereenkomst bedrijfsruimte/kantoorruimte
 • Arbeidsovereenkomsten/bepaalde tijd/onbepaalde tijd of andere vormen
 • Beeindigingsovereenkomst/Ontbinding
 • Vaststellingsovereenkomst
 • Samenwerkingscontract
 • Vennootschapscontract
 • Aannemingsovereenkomst
 • Managementovereenkomst/aandeelhoudersovereenkomst/Statuten
 • Inkoopvoorwaarden/Verkoopvoorwaarden/Algemene voorwaarden
 • Distributieovereenkomst
 • Franchisecontract
 • Ontwikkelings - of exploitatieovereenkomst
 • Vastlegging intellectuele eigendom
 • Exploitatieovereenkomst
 • Artiestenovereenkomst
 • etc....