Algemene Voorwaarden: de basis voor uw bedrijf !

U wilt toch niet elke keer opnieuw het wiel uitvinden?

In uw algemene voorwaarden geeft u gestandaardiseerd aan op welke wijze u normaal gesproken zaken wenst te doen met uw klanten of leveranciers. U regelt daarin bijvoorbeeld zaken als (niet uitputtend):

uw aansprakelijkheid, leveringen en condities, betaling, prijzen, reclames, annulering, intellecuele eigendom, eigendomsvoorbehoud, vrijwaring, aanvaarding van algemene voorwaarden van derden, geschillenbeslechting etc..

Er zijn legio standaard voorwaarden in omloop. Als u bent aangesloten bij een branche-organisatie kunt u ook de betreffende standaardvoorwaarden gebruiken. Het verdient echter de voorkeur om niet simpelweg beschikbare voorwaarden van derden te hanteren, maar daarover eerst goed na te denken. Ieder bedrijf is anders, net zoals de mensen die daarin werken. De algemene voorwaarden die u hanteert, moeten passen bij uw bedrijfsproces en filosofie. Het heeft namelijk geen zin mooie voorwaarden te gebruiken die in de praktijk van weinig nut zijn.

Hoewel in algemene voorwaarden veel kan worden geregeld en deze meestal toereikend zijn om u in voorkomende gevallen van dienst te zijn, kan niet elke toekomstige situatie worden voorzien. Het zijn immers algemene voorwaarden en geen specifieke of speciale voorwaarden. Helemaal waterdicht zal een dergelijke regeling dus nooit zijn.