Aansprakelijkheid

U wilt iemand aansprakelijk stellen, of wordt zelf aangesproken, omdat een andere partij vindt dat u aansprakelijk bent? Ons advocatenkantoor kan u daarbij deskundig adviseren en u waar nodig juridisch bijstaan in een procedure. 

Aansprakelijkheid kan op verschillende grondslagen gebaseerd zijn, zoals bijvoorbeeld:

 • onrechtmatig handelen, een onrechtmatige daad, van een partij
 • nalatigheid van een partij
 • tekortschieten van een partij in de nakoming van een contractuele verplichting
 • aansprakelijkheid op grond van een wettelijke verplichting (denkt u bijvoorbeeld aan uw autoverzekering)

Aansprakelijkheid kent ook vele vormen, zoals bijvoorbeeld:

 • bestuurdersaansprakelijkheid
 • beroepsaansprakelijkheid, wegens het maken van een beroepsfout
 • aansprakelijkheid van de overheid
 • milieu-aansprakelijkheid
 • productaansprakelijkheid
 • verkeersaansprakelijkheid
 • werkgeversaansprakelijkheid

Als vast staat dat iemand of een bedrijf aansprakelijk is, zal het daarna gaan over het vergoeden van de geleden schade, of in de toekomst nog te lijden schade. De soorten schade, of schadevergoeding kunnen op verschillende manieren worden ingedeeld.

Vormen van schade zijn bijvoorbeeld:

 • economische schade
 • zaakschade
 • personen schade

Schadevergoeding kan ook worden ingedeeld als:

 • vergoeding van vertragingschade
 • vervangingsschade
 • vergoeding van gevolgschade
 • immateriële schadevergoeding

Dit is slechts een beknopt overzicht. Vraagt u ons om advies in een specifiek geval.