ONDERNEMINGSRECHT

Ondernemen is beslissingen nemen. Ons advocatenkantoor geeft u daarbij het nodige juridische inzicht.

Wij definieren ondernemingsrecht in brede zin. Wat ons betreft gaat het niet alleen maar over het formele vennootschapsrecht, maar over alle juridische conflicten en hobbels die MKB ondernemingen in de alledaagse praktijk ervaren. Dat raakt dus zeker ook het arbeidsrecht, contracten werk, incasso, aansprakelijkheid, leveringsvoorwaarden en rechten van intellectuele eigendom.


"Juridische advisering moet complementair zijn aan uw doelstellingen." Dat is onze visie op juridische dienstverlening in het algemeen en advocatuur in het bijzonder. Daarom werken onze advocaten doelgericht, met een praktische aanpak, en altijd in lijn met het doel dat u voor ogen heeft.

Wij werken onder andere voor MKB bedrijven die actief zijn op het gebied van ICT, Internet verkoop, Reclame & Marketing, Verpakkingen, Medische apparatuur, Onderwijs, Uitzendbranche, Recreatie en Vervoer, Vastgoed & Bouw.

Onze MKB-cliƫnten hebben met regelmaat vragen op het gebied van arbeidsrecht. Dat is waarom wij het arbeidsrecht als onlosmakelijk verbonden zien aan het ondernemen. Verder behandelen wij zaken die te maken hebben met allerlei soorten contracten, uw juridische organisatie van de onderneming, samenwerking en toetreding of uittreding van een vennoot, uw huisvesting (huurcontract), incasso van vorderingen, algemene voorwaarden, koop en verkoop van uw onderneming, reorganisaties etc..