selecteer een specifiek rechtsgebied in het menu "onze diensten" voor meer informatie.

Copyright aas advocatuur 2016-2022

Op alle opdrachten zijn de algemene voorwaarden van aas advocatuur van toepassing. Bij het aangaan van de opdracht verstrekken wij u daarvan een exemplaar.

Our general conditions will apply to any agreement regarding our services/work. When contracted we provide a copy of these conditions.

AAS advocatuur is de handelsnaam van Smulders advocatuur BV en tevens het samenwerkingsverband tussen Smulders advocatuur BV en mr. W.J. van Dam, advocaat, waarin ieder afzonderlijk voor eigen rekening en risico praktijk voert.

Wij beschikken niet over een Stichting derdengelden.