INCASSO

Een incassoprocedure neerleggen bij uw eigen advocatenkantoor in Amersfoort is effectief en financieel zeker haalbaar. Wij hebben veel ervaring met incassozaken, kunnen uw vordering(en) effectief incasseren, de kosten van onze werkzaamheden zoveel mogelijk verhalen op uw debiteur en zo nodig beslag leggen.

In grote lijnen komen in een incassoprocedure (bij ons) de volgde onderdelen voor: buitengerechtelijk traject (incasso brieven), procedure, kosten verhalen, beslag leggen, vonnis tenuitvoer leggen.

Conservatoir beslag leggen, ter bewaring van uw rechten, kunnen wij als advocatenkantoor ook. Andere juridische dienstverleners kunnen dit niet. Advocaten hebben namelijk het exclusieve recht (monopolie) om op te treden in zaken bij de rechtbank en hoger beroep zaken.

Beschrijving werkwijze:

Buitengerechtelijk traject:

Onze incasso zaken verlopen eerst via een buitengerechtelijk traject. Wij schrijven uw debiteur aan met een eerste sommatiebrief. Als er dan nog niet betaald wordt, volgt een tweede (laatste) incassobrief met een korte betalingstermijn. Een groot deel van de vorderingen wordt in dit stadium voldaan.

Als het nodig is, leggen wij een betalingsregeling vast en zien toe op de stipte nakoming daarvan.

Gerechtelijk traject / procedure:

Het hangt van de hoogte van uw vordering af, of bij de kantonrechter of de rechtbank moet worden geprocedeerd. Bij de kantonrechter kan worden geprocedeerd voor geldvorderingen tot € 25.000,=.

Een gewone procedure zonder bijzonderheden verloopt vaak op de volgende wijze:

Een dagvaarding - een conclusie van antwoord – een tussenvonnis - een zitting - een eindvonnis

In de dagvaarding staat de datum waartegen de zaak start. Als er verweer wordt gevoerd, geldt een termijn van 4 of 6 weken voor het indienen van de “conclusie van antwoord”. Daarna wordt de datum voor een zitting bepaald. Tijdens de zitting vraagt de rechter aan partijen om nadere inlichtingen en wordt bekeken of de zaak kan worden geschikt. Er kan dan ook worden bepaald dat de zaak verder gaat of dat vonnis wordt gewezen.

Als de gedaagde partij niet verschijnt in de procedure (geen antwoord indient). Dan volgt een zogenoemd “verstekvonnis”. De partij die bij verstek is veroordeeld, kan tegen dit vonnis “in verzet gaan” als hij/zij daarmee bekend wordt. Dan kan alsnog een inhoudelijke behandeling van het geschil volgen.

Hoger beroep tegen het vonnis instellen:

Een partij die het niet eens is met het gewezen vonnis kan daartegen binnen 3 maanden hoger beroep instellen. Voor een procedure in hoger beroep worden nieuwe incasso afspraken gemaakt.

De kosten voor een incassoprocedure kunt u vinden in het pdf file bij de downloads op deze site.

Stuur een bericht

E-mail adres
Uw bericht