Aanzegtermijn bij einde arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Met de invoering van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) is het verplicht geworden voor werkgevers om een maand voor het aflopen van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd schriftelijk aan te geven of het contract wordt verlengd, of niet. Als het contract wel wordt verlengd, moeten ook de voorwaarden waaronder dat gebeurt worden vermeld. Vergeet u de aanzegtermijn, dan kan een maximale boete van 1 maandsalaris verschuldigd zijn. Bent u er te laat mee, dan wordt de boete naar evenredigheid berekend. De aanzegtermijn geldt voor bepaalde tijd contracten langer dan 6 maanden.