Inwerkingtreding Algemene Verordening Gegevensbescherming nadert (AVG) en Privacyverklaring

Op 25 mei 2018 treedt de AVG in werking. Veel MKB-ondernemingen zijn nu druk om op tijd klaar te zijn. Zo moet onder andere de manier waarop wordt omgegaan met het verzamelen, beheren en beveiligen van persoonsgegevens in kaart worden gebracht en beschreven. Een belangrijk document is daarbij de Privacyverklaring.

Laat ons dit document voor u maken.