Betalingstermijn voor MKB naar maximaal 60 dagen

Per 1 juli 2017 is nieuwe wetgeving in werking getreden waarbij de betalingstermijn tussen grote ondernemingen en het MKB nog maximaal 60 dagen mag bedragen. Als een langere betalingstermijn wordt afgesproken, is dat nietig en wordt de termijn omgezet naar 30 dagen. Voor bestaande contracten geldt (helaas) een overganstermijn van 1 jaar, zodat een langere betalingstermijn dan 60 dagen bij een bestaande afspraak pas per 1 juli 2018 nietig is. Artikel 6:119a van het Burgerlijk Wetboek is met deze nieuwe wetgeving aangepast.

MKB bedrijven worden (voor deze wetgeving) gekwalificeerd als ondernemingen met een netto omzet van niet meer dan 40 miljoen euro, activa van niet meer dan 20 miljoen en met niet meer dan 250 werknemers.