Billijke vergoeding naast transitievergoeding kan flink oplopen !

De Hoge Raad heeft in een recente uitspraak van 30 juni 2017 de deur open gezet voor een flink hogere billijke vergoeding voor de werknemer in geval van een onterecht ontslag op staande voet. Hier is de gehele uitspraak te lezen:  Uitspraak Hoge Raad 30 juni 2017 billijke vergoeding

Een kapster werd op staande voet ontslagen en vocht dit aan. Zij vroeg naast de forfaitaire transitievergoeding ook om een billijke vergoeding op grond van artikel 7:681 lid 1 aanhef en onder a. BW. De Hoge Raad heeft nu bepaald dat de gevolgen van het ontslag mogen meewegen bij het vaststellen van de hoogte van de billijke vergoeding, als die gevolgen zijn toe te rekenen aan het ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever. De billijke vergoeding zou hiermee fors kunnen oplopen. Er kan bijvoorbeeld rekening worden gehouden met het loon dat de werknemer zou hebben genoten als de arbeidsovereenkomst was voortgeduurd. Het hangt van de omstandigheden van het geval af wat de omvang van de vergoeding in het concrete geval zal zijn. De zaak is nu terug verwezen naar het Gerechtshof om de omvang van de billijke vergoeding vast te stellen.