Verplicht digitaal procederen en nieuw procesrecht

De rechtbanken gaan het digitaal procederen in civiele zaken binnenkort echt invoeren. De geplande ingangsdatum in de eerste twee arrondissementen "Midden-Nederland" en "Gelderland" is 1 september 2017. Het gaat om het procederen in civiele zaken met verplichte procesvertegenwoordiging (advocaat). De wijze van procederen (procesrecht) wordt ook vernieuwd.

Na de introductie in de arrondissmenten Midden-Nederland en Gelderland zal de rest van Nederland stapsgewijs volgen. Eerst vindt dan een uitgebreide evaluatie van de resultaten plaats.

De minister van Veiligheid en Justitie moet nog beslissen over de formele ingangsdatum.