Afschaffing VAR-verklaring en Wet DBA

Per 1 mei 2016 werd de VAR-verklaring afgeschaft. De Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA) trad op die datum in werking.

In de media is inmiddels veel te doen geweest over deze wet en de gevolgen daarvan. Op dit moment is het laatste nieuws dat voorlopig niet gehandhaafd wordt.  

Op de website van de belastingdienst staan veel modelovereenkomsten waarbij al is beoordeeld dat er geen sprake is van een dienstbetrekking als volgens zo’n overeenkomst wordt gewerkt. Als er wel sprake is van een dienstbetrekking moet loonheffing worden ingehouden.

Een dienstbetrekking is volgens de belastingdienst, in fiscale zin, aanwezig:
-als er een gezagsverhouding aanwezig is, er aanwijzingen en instructies worden gegeven over het verrichten van de arbeid aan de zelfstandige (zzp-er);
-als er persoonlijk arbeid wordt verricht en een vervanger het werk niet mag/kan doen;
-als de zelfstandige een beloning ontvangt voor de verrichte arbeid;
Als één of meer van deze elementen ontbreekt, is er vermoedelijk geen sprake van een dienstbetrekking.

Het is niet verplicht om te werken met een door de Belastingdienst gepubliceerde modelovereenkomst. En van die modellen mag worden afgeweken (mits niet van de gele tekst in de modellen). De gele tekst betreft de kernbedingen waaraan de Belastingdienst toetste. In principe is de Belastingdienst akkoord als op basis van zo’n overeenkomst wordt gewerkt en er in ieder geval niet is afgeweken van de gele teksten.

Maar!:

-Er moet in de praktijk wel overeenkomstig de overeenkomst worden gewerkt (het moet in de praktijk wel feitelijk kloppen);

-En het moment van de waarheid is pas bij de belastingaangifte en/of controle. Pas dan wordt vastgesteld of het ook echt klopt dat er geen dienstbetrekking aanwezig is;

-De Modelovereenkomsten op basis van de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties betreffen een vorm van “vooroverleg” in fiscale zin.

-Het zijn standaardmodellen, waarbij aanpassing aan de specifieke omstandigheden van de situatie/het bedrijf/de opdracht nodig kan zijn;


U kunt uw eigen overeenkomst van opdracht ook vooraf aan de belastingdienst ter goedkeuring voorleggen. Op die manier heeft u meer zekerheid dat die overeenkomst in beginsel goed is. Maar dan nog blijft het belangrijk in de praktijk wel volgens die overeenkomst te blijven werken.

Wij kunnnen u van dienst zijn bij het aanpassen en/of beoordelen van uw overeenkomst van opdracht.

aas advocatuur