Contracten

Iedereen kan een contract opstellen, maar de vraag is of een dergelijk contract dan wel solide in elkaar steekt. Ons advocatenkantoor durft te stellen dat het opstellen van een goed contract vakwerk is. Dat geldt overigens ook voor het beoordelen en aanpassen van een contract. Als u zich deskundig laat bijstaan door onze advocaten, voorkomt u problemen en vormt het contract een solide basis als er toch discussie ontstaat. Onze advocaten kunnen natuurlijk ook juridische bijstand verlenen als er al een geschil over een contract is.  

Wat moet er in een overeenkomst worden opgenomen ?

Zo is het bijvoorbeeld belangrijk om: allereerst de partijen correct te vermelden, de aanloop naar de contractvorming goed te beschrijven (considerans), de gemaakte afspraken helder weer te geven, een regeling op te nemen voor het geval een partij zich niet aan een afspraak houdt (met eventuele boeteclausules), wat partijen doen als de samenwerking niet meer soepel verloopt, op welke wijze geschillen worden beslecht en welke instantie daarbij wordt ingeschakeld. 

Er zijn natuurlijk nog veel meer onderwerpen die in een contract kunnen worden opgenomen, maar deze voorbeelden geven u een idee wat er bij een goed contract komt kijken. Het is ook zeer belangrijk dat een contract in heldere taal wordt geschreven en dat zo min mogelijk ruimte voor meerdere vormen van interpretatie wordt geboden. Tenzij het natuurlijk de bedoeling is om een vage tekst op te nemen. Dit laatste is echter meestal geen goed idee.  

Soorten contracten:

U kunt bij ons advocatenkantoor terecht voor veel soorten contracten. Hieronder zijn veel voorkomende contracten opgesomd (niet uitputtend en in willekeurige volgorde van belangrijkheid):

 • Koopovereenkomst
 • Huurovereenkomst
 • Arbeidsovereenkomst, arbeidscontract voor bepaalde of onbepaalde tijd
 • beeindigingsovereenkomst, ontbindingsovereenkomst
 • Samenwerkingscontract
 • Vennootschapscontract
 • Managementovereenkomst
 • Vaststellingsovereenkomst
 • Inkoopvoorwaarden, verkoopvoorwaarden, algemene voorwaarden
 • Distributieovereenkomst
 • Aannemingsovereenkomst
 • Ontwikkelings - of exploitatieovereenkomst
 • Vastlegging intellectuele eigendom
 • Exploitatieovereenkomst
 • Artiestenovereenkomst
 • Franchiseovereenkomst, franchisecontract