ONDERNEMINGSRECHT

Ondernemen is beslissingen nemen. Ons advocatenkantoor geeft u daarbij het nodige juridische inzicht.

Onze advocaten werken doelgericht en zijn praktisch in hun aanpak. "Juridische advisering moet namelijk complementair zijn aan uw doelstellingen." Dat is onze visie op juridische dienstverlening in het algemeen en advocatuur in het bijzonder. 

Wij definieren ondernemingsrecht in brede zin. Wat ons betreft gaat het niet alleen maar over het formele vennootschapsrecht, maar over alle juridische conflicten en hobbels die MKB ondernemingen in de alledaagse praktijk ervaren. Dat raakt dus zeker ook het arbeidsrecht, contracten werk, aansprakelijkheid, incasso, leveringsvoorwaarden en rechten van intellectuele eigendom.

Op de submenu pagina's leest u meer over de specifieke juridische onderwerpen. 

Stuur een bericht