Incasso

Een incassoprocedure neerleggen bij uw eigen advocatenkantoor in Amersfoort is heel goed mogelijk en financieel zeker haalbaar. Wij hebben veel ervaring met incassozaken, kunnen uw vordering(en) effectief incasseren en de kosten van onze werkzaamheden zoveel mogelijk verhalen op uw debiteur. 

In grote lijnen komen in een incasso procedure (bij ons) de volgde onderdelen voor: buitengerechtelijk traject, procedure, kosten verhalen, beslag leggen, vonnis tenuitvoer leggen.  Aan de rechterzijde vindt u meer uitleg over de werkwijze.

Conservatoir beslag leggen, ter bewaring van uw rechten, kunnen wij als advocatenkantoor ook. Andere juridische dienstverleners kunnen dit niet. Advocaten hebben namelijk het exclusieve recht (monopolie) om op te treden in zaken bij de rechtbank (boven € 25.000,=) en hoger beroep zaken.

De tenuitvoerlegging van een vonnis is minstens zo belangrijk als het toegewezen krijgen van de vordering door de rechter. Aan een papieren vordering heeft u immers niets. Daarom willen wij het liefst vooraf weten of uw debiteur verhaal biedt.

Beschrijving werkwijze

Buitengerechtelijk traject: 

Onze incasso zaken verlopen eerst via een buitengerechtelijk traject. Wij schrijven uw debiteur aan met een eerste sommatiebrief.

Als er dan nog niet betaald wordt,  volgt een tweede (laatste) incassobrief met een korte betalingstermijn. Een groot deel van de vorderingen wordt in dit stadium voldaan.

Als het nodig is, leggen wij een betalingsregeling vast en zien toe op de stipte nakoming daarvan.

Gerechtelijk traject, of de procedure: 

Het hangt van de hoogte van uw vordering af, of bij de kantonrechter of de rechtbank moet worden geprocedeerd. De grens voor geldvorderingen bij de kantonrechter is € 25.000,=. 

Verloop van de procedure: 

Een gewone procedure zonder bijzonderheden verloopt vaak op de volgende wijze:

Een dagvaarding - een conclusie van antwoord – een tussenvonnis - een zitting - een eindvonnis

In de dagvaarding staat de datum waartegen de zaak start. Als er verweer wordt gevoerd, geldt een termijn van 4 of 6 weken voor het indienen van de “conclusie van antwoord”. Daarna wordt de datum voor een zitting bepaald. Tijdens de zitting vraagt de rechter aan partijen om nadere inlichtingen en wordt bekeken of de zaak kan worden geschikt. Er kan dan ook worden bepaald dat de zaak verder gaat en dat nog geen eindvonnis wordt gewezen.

Als de gedaagde partij niet verschijnt in de procedure (geen antwoord indient). Dan volgt een zogenoemd “verstekvonnis”. De partij die bij verstek is veroordeeld, kan tegen dit vonnis “in verzet gaan” als hij/zij daarmee bekend wordt. Dan kan alsnog een inhoudelijke behandeling van het geschil volgen.

Hoger beroep tegen het vonnis instellen: 

Een partij die het niet eens is met het gewezen vonnis kan daartegen binnen 3 maanden hoger beroep instellen. Voor een procedure in hoger beroep worden nieuwe incasso afspraken gemaakt.

De kosten voor een incassoprocedure kunt u vinden in het pdf file bij de downloads op deze site.

Stuur een bericht