BOUWRECHT

Bouwrecht is een specialisme dat aas advocatuur in huis heeft. De onderwerpen waarbij de juridische expertise van ons advocatenkantoor wordt gevraagd, zijn heel divers.

In de fase van de contractvorming of aanbesteding kunnen wij vaak al een duidelijke meerwaarde bieden. Een advocaat kijkt toch anders tegen een zaak/project aan. Advies vooraf verdient u meestal terug (is onze ervaring). Als een project daarna gerealiseerd wordt, bestaat onze rol ook wel uit het geven van advies, maar komt het daarnaast vaker aan op het oplossen van een conflict.

Die conflicten beslaan meestal een of meer van de volgende onderwerpen:

het niet (tijdig) betalen, een geschil over meerwerk, gebreken, overschrijding van het budget of stelposten, de (tijdige) oplevering, de kwaliteit van het werk, te kort schieten in de nakoming door een partij, garanties, schades etc.    

Als een geschil niet in onderling overleg kan worden opgelost, kunnen wij u bijstaan in een arbitrage procedure, of als daar niets over geregeld is in een civiele procedure.

Of het nu gaat om advisering of het voeren van een procedure, bij de gewone rechter of middels arbitrage, het verdient altijd aanbeveling om rechtsbijstand in te roepen van iemand die in het bouwrecht is gespecialiseerd. Als u ons inschakelt, geeft u uzelf de kans op een efficiente oplossing van het geschil. Wij kunnen bijvoorbeeld vroegtijdig bijsturen in het proces, inschatten of het nodig is een specifieke deskundige te raadplegen, proberen het geschil in onderling overleg op te lossen en als het niet anders kan uw rechten afdwingen.